Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Hibe Programı tarafından desteklenen Yeniden Projesi II. Yuvarlak Masa toplantımızı gerçekleştirildi.
Toplantıda çocuk adalet sistemi problemlerini ele alan ve çözüm getirmeye yönelik, alanda çalışan meslek elemanlarıyla, pandemi sürecinin ve gündemdeki infaz yasasının mahpus çocuklar üzerindeki etkileri değerlendirildi. Toplantıda, yeni infaz yasasıyla getirilen düzenlemelerin çocukların ihtiyaçlarını karşılamasının önündeki engeller ve çözüm önerileri konuşuldu.
Proje kapsamında yapılan yuvarlak masa toplantılarının çıktısı olarak çocuk adalet sistemindeki sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin politika belgesi oluşturulacağının ve ilgili paydaşlarla savunuculuk faaliyetleri yürütüleceğinin duyurusu yapıldı.