Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Hibe Programı kapsamında Yeniden Projesi Destek Birimi kurduk. Birimin, adalet sistemine dahil olmuş çocuklara ihtiyaç duydukları uzman desteğini sağlamasını ve çocukların sosyal hayata katılımlarını desteklemesini hedeflemekteyiz.