Gençlik Merkezi Programı (GEM)

Gençlik Merkezi Programı, çocuk adalet sistemine girmiş, tutuksuz yargılanan, tahliye sonrası ve/veya suç ile ilişkilenme riski taşıyan 12-18 yaş aralığında, ailesi yanında yaşayan çocuklar için, 1997 yılından beri devam eden bir önleme modelidir.

Çocuklar; çocuk mahkemeleri uzmanları, okul rehber öğretmenleri, yerel yönetimlerin ilgili birimleri tarafından yönlendirilmeler ile programa dâhil olurlar. Ayrıca programa katılan çocukların kardeşleri, arkadaşları, komşuları gibi birlikte sosyal hayatta olduğu, risk altında yoksun ve yoksul kesimlerde yaşayan çocuklar, önceden belirlenmiş ölçütler kapsamında değerlendirilir ve programa kayıt olabilirler. Gençlik Merkezine kayıt olan bir çocuk 18 yaşını doldurana kadar her pazar düzenli olarak gerçekleştirilen merkez programlarına katılır.

Gençlik Merkezi Programı kapsamında tüm etkinlikler uzman koordinatörlüğüne vakıftan gerekli eğitimleri almış gönüllüler tarafından yürütülür.

Gençlik Merkezi programı çocukların sorumluluk ve güven duygularını güçlendirmek, karşılaştıkları sorunlara dengeli yaklaşmalarını sağlayıp doğru karar verme becerilerini geliştirmek, bireysel sorunlarının çözümüne destek olmak, kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmek, değerlilik duygusunu kazandırmak, diğer sosyal çevrelere olumlu yaklaşmalarını sağlamak ve eğitimlerini tamamlanmalarına destek vermek hedefi ile oluşturulur.

Vakıf içi etkinlikler

Vakıf içi etkinlikler üç temel atölye çerçevesinde yapılandırılır:

  1. Gençlerin psikolojik dayanıklılığını geliştirici psiko-sosyal atölye: Gençlerin kendi iç kaynaklarını kullanarak, akranları, aileleri ve toplumdan aldıkları destek ile zorlukların üstesinden gelme ve gelecekteki olumsuzluklarla başa çıkmak için yaşam becerileri edinmelerini amaçlar. Duygusal, öz farkındalığı ve kişilerarası ilişkileri merkeze ele alan yaşam becerilerine dayalı bir eğitim sunan atölyeleri içerir. Atölyeler, alanda uzman farklı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının açık kaynak olarak paylaştığı program el kitaplarından yararlanılarak, programa katılan çocukların ihtiyaçları temelinde oluşturulur.
  2. Kariyer atölyesi: Gençlerin eğitim ve kariyer hedeflerini oluşturmalarını sağlamak ve hedeflerine ulaşmak için destek olmak amacıyla çocuklara etüt çalışmalarını da içeren birebir destek verilen atölyedir.
  3. Oyun veya rekreasyonel atölye: Gençlerin psikolojik dayanıklılığını geliştirici atölyeleri destekleyecek, gençlerin akranları ile ilişkilerini, iletişimlerini güçlendirmek ve farklı yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla sanatsal çalışmaları da içeren örneğin ritim, drama, resim atölyeleridir.

Vakıf dışı etkinlikler

Vakıf içi etkinliklerin yanı sıra vakıf dışı etkinlikler de düzenli aralıklarla düzenlenir. Kültürel ve sportif olarak sınıflandırılan bu etkinliklere örnek olarak müze, sergi gezileri, tiyatro, piknik, doğa sporları verilebilir.

Yaz kampı

Gençlik Merkezine devam eden çocuklar her yıl farklı bölgelerde orman, yayla veya deniz kampı yapabilmektedirler. Bu kamplar destek gördüğü ölçüde zenginleşmektedir. Çocuklarımız ve gönüllülerimizin katılımı ile bir hafta süren bu kampta, çocukların farklı bir bölgeyi gezerken motivasyonunun arttığı, akran ilişkilerinin geliştiği gözlemlenmiştir.

Vakfımız;

  • Çocuklara her türlü yaşamsal destek,
  • Aile ve okulla görüşmeler,
  • Hukuki sorunlarda rehberlik,
  • Sağlık-eğitim-giyim- okul gereksinimleri,
  • Vakfa geliş-gidiş yol ücretleri,
  • Üniversite ve eğitim rehberliği/desteği/burslar,
  • Zayıf derslerde güçlendirme çalışmaları gibi bir dizi çalışmayı yine GEM kapsamında gerçekleştirmektedir.

Diğer Çalışma Alanlarımızı İnceleyin

Gönüllü Olmak İster Misiniz?

Gençlik merkezi programımıza gönüllü olarak katılarak, siz de çocukların geleceğinde önemli bir rol oynayabilirsiniz.

Gönüllü Hikayeleri