İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özyeğin Üniversitesi ve UNICEF işbirliğinde düzenlediğimiz Cumhuriyetin 100. yılında Çocuk ve Adalet Paneli & Çalıştayında sizleri de yanımızda görmek isteriz.

2 Aralık Cumartesi günü öğleden önce gerçekleşecek panel oturumlarında, önce suçun önlenmesine yönelik önleyici çalışmalara ardından da çocuk koruma ve çocuk adalet sistemlerine odaklanacağız.

Öğleden sonraki çalıştay oturumlarında ise 3 ayrı başlıkta çocuk adaletinin çocuklar lehine gelişmesinde yerel yönetimlerin rolünü ve yeni iş birliklerini tartışacak, çalıştay çıktılarını da kamuoyu ile paylaşacağız.

Cumartesi görüşmek üzere!

Program akışını indirmek için Çocuk ve Adalet Panel ve Çalıştay Programı