Tüm dünyada yüzlerce insanın hastalanıp yaşamını yitirmesine neden olan Covid19 virüsü nedeniyle hapishanedeki tüm çocukların sağlık, yaşam ve gelişim hakları tehlikededir. Bu nedenle kapalı infaz kurumlarında kalan çocukların güvenli tahliyesini sağlayacak ve tahliye sonrası iyi oluş halini ve sağlıklı koşullarda barınma ihtiyaçlarını garanti altına alacak mekanizmaların devreye sokulması göz ardı edilemez bir gerekliliktir. Güvenli ve sağlıklı koşullarda tahliye sistemleri devreye sokulana kadar kapalı infaz kurumlarında kalmakta olan çocuklar için acil taleplerimiz şunlardır:

• Salgın ancak etkili tedbir ve müdahalelerle önlenebilirken sağlık hakkına erişimin dahi sınırlı olduğu bir ortamda çocuklar her türlü riske açık bir şekilde tutulmaktadır. Tahliye sürecine kadar kurum içerisindeki sağlık hakkına erişim imkanlarının arttırılması, dışarıdan içeriye giriş çıkış yapmaya devam etmekte olan personelin içeriye taşıyabileceği olası virüsün önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması,

• Çocukların ücretsiz olarak hijyen malzemelerine erişim imkanının arttırılması,

• Güvenli tahliye süreci tamamlanıncaya kadar tüm çocukların aileleriyle sesli ve görüntülü şekilde iletişim kurmalarına olanak sağlanmasını, kapalı ortamda ailelerinden uzakta korku, endişe, üzüntü, çaresizlik gibi duygularla baş etmeye çalışan tüm çocuklara etkili psikolojik destek sağlanmasını talep ediyoruz.