Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Hibe Programı tarafından desteklenen “Yeniden” projemiz kapsamında, Türkiye’deki tutukluluk deneyimi yaşamış gençlerin mevcut durumlarını daha iyi analiz edebilmek için kapsamlı bir araştırma yürüttük. AB düzeyindeki uygulamaları incelemek ve bu verileri Türkiye’deki veriler ile karşılaştırmak üzere İtalyan ve Bulgar ortaklarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Araştırma raporumuzun nihai haline ulaşabilmesi için farklı sektörlerden paydaşlarımızın değerli fikirlerini aldığımız Arama Konferansı’nı dün Taksim Nippon Otel’de yüksek bir katılımla gerçekleştirdik. Bu süreçte büyük katkıları olan iştirakçilerimiz ASUD, JCI’a ve tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz.