Av. Güney Haştemoğlu ve arkadaşları, 1985 yılında Dostlar Dayanışma Derneğini  ve ardından 1992 yılında Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfını  kurdu ve bu kurumlar Türkiye’de ilk kez çocuk hapishanelerinde faaliyet  yürüten sivil toplum kuruluşları oldu. Bu süreçte bir taraftan çocuklarla faaliyetler yürütülürken diğer taraftan da sempozyum—konferans gibi organizasyonlarda bilimsel ve hukuksal boyutları ile “çocuk adalet sistemi” tartışıldı ve bu konu ülke gündemine girdi.

Gerek hapisteki çocuklarda ve gerekse önleme programı olan merkezimizde -20. yılını dolduran Gençlik Merkezi (GEM)- yer alan çocuklara desteğini sürdüren vakıf, kamuda çocuğu ilgilendiren her konu ile de ilgilenmektedir.

4 Ekim tarihinde düzenlenen 25. yıl kokteyline, insan hakları ve çocuğu önceleyerek hak savunuculuğu için emek veren akademisyenler, meslek odası temsilcileri, özel sektör yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, sosyal kulüplerin yönetici ve üyeleri, İzmir şubemiz ve çocuklarımızla çalışan gönüllülerimiz yer aldı. Kuruluşundan itibaren ilişiğini kesmeyip, yıllardır destek veren üye ve gönüllülerimize plaket takdim edildi.

Bunca farklı sahadan misafirlerin aynı çatı altında olmasını sağlayan şeyin “çocuk” olduğunun altını çizmek gerekir. 25 yıldır destek veren, var olmamızı sağlayan ve bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize teşekkürü bir borç biliriz.