Gençlik Merkezi Programı (GEM)

Gençlik Merkezi çocuk adalet sistemine giren, tutuksuz yargılanan, tahliye sonrası ve/veya suça sürüklenme riski altında yaşayan 12-18 yaş aralığında, ailesi yanında yaşayan çocuklar için, 1997 yılından beri devam eden bir önleme modelidir.

Çocuklar; çocuk mahkemeleri uzmanları, okul rehber öğretmenleri tarafından yönlendirilmesi ile, katılan çocukların kardeşi, akranı, komşusu gibi birlikte sosyal hayatta olduğu, risk altında yoksun ve yoksul kesimlerde yaşayan çocuklardır.  Önce bir velisi ile vakfa gelir, uzmanla görüşmeler yapar ve kabul ederse Gençlik Merkezi çocuğumuz olur. Düzenli olarak her pazar programlara katılır. Uzman koordinatörlüğünde, gönüllülerin katılımı ile çeşitli geliştirici etkinlikler uygulanır.

Yasalarla ihtilafa düşen ve risk altındaki çocuklara bakıldığında en çok üç özelliğin ortak olduğu görülür: İletişim becerisi ve yöntemi, kendilerine ve çevresindekilere karşı güvensizlik ve ifade alanı bulamama. Bu nedenle suça sürüklenmeyi önleme çalışmalarımızda bizler onlara çok çeşitli araçlarla ifade alanı açıyor ve farklı iletişim kanalları ile kendilerini ifade edebilmelerine destek oluyoruz. Bu sayede güven duygusu gelişen çocuk ve gençlerin birer birey olduğunu hissettiğini ve değerlilik duygularının geliştiği görüyoruz.

Bu süreçte psikososyal aktivitelerin yanında aile ile görüşme yapma, çocuğa örgün öğretim desteği sağlama ve burs gibi faaliyetler de Gençlik Merkezi Projemiz kapsamındadır.

  • Vakıf içi etkinlikler; müzik, edebiyat, seramik, resim, drama, fotoğrafçılık, sinema, ritim, spor vb atölyeleri, etüt saatleri ve gerektiğinde bireysel ya da grup terapilerinden oluşmaktadır.
  • Vakıf dışı etkinlikler ise; tiyatro, sinema, müze, bienal ziyaretleri, doğa sporları, piknik gibi aktivitelerden oluşmaktadır.
  • Yaz Kampı: Gençlik Merkezine devam eden çocuklarımız her yıl farklı bölgelerde orman, yayla veya deniz kampı yapabilmektedirler. Bu kamplar destek gördüğü ölçüde zenginleşmektedir. Çocuklarımız ve gönüllülerimizin katılımı ile bir hafta süren bu kampta, çocukların farklı bir bölgeyi gezerken motivasyonunun arttığı, akran ilişkilerinin geliştiği gözlemlenmiştir.

Vakfımız;

  • Çocuklara her türlü yaşamsal destek,
  • Aile ve okulla görüşmeler,
  • Hukuki sorunlarda rehberlik,
  • Sağlık-eğitim-giyim- okul gereksinimleri,
  • Vakfa geliş-gidiş yol ücretleri,
  • Üniversite ve eğitim rehberliği/desteği/burslar,
  • Zayıf derslerde güçlendirme çalışmaları gibi bir dizi çalışmayı yine GEM kapsamında gerçekleştirmektedir.

Gençlik Merkezi Programı’nda yapılan her etkinlik gönüllülerin desteği ile sürmektedir.

Diğer Çalışma Alanlarımızı İnceleyin

Gönüllü Olmak İster Misiniz?

Gençlik merkezi programımıza gönüllü olarak katılarak, siz de çocukların geleceğinde önemli bir rol oynayabilirsiniz.

Gönüllü Hikayeleri