Bu rapor, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra çocuk mahpusların durumunu tespit etmek ve atılması gereken adımları planlamak amacıyla 26 Nisan 2023 tarihinde yaptığımız, 14 il barosundan (Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun) çocuk hakları alanında çalışan 21 avukatın katıldığı toplantı notlarının analiz edilmesi ile oluşturuldu.
Raporun ilk bölümünde, deprem sonrasında avukatların ve baroların, çocuk adalet sisteminin ve çocuk hapishanelerinin durumunu, katılımcı avukatların tanıklılığıyla somutlaştırdık. Deprem özelinde adli sistemdeki çocuklar ve çocuk mahpuslar için ne yapılmalı sorusuna yanıt aradığımız ikinci bölümde, bilgi edinme ve tespit, barolar arası koordinasyon, çocuk adaletinde kamu ve sivil toplum paydaşları arası iş birliği, farkındalık ve kapasite geliştirme, çocuk yargılamasına yönelik talepler başlıklarına ulaştık. İş birlikleri üzerine değerlendirmeler yaptığımız üçüncü bölümde ise savunu çalışmaları, Barolar ve Vakıf arasında bilgi paylaşımı, bilgi üretimi, erişilebilir olma, çocukların yönlendirilmesi ve takibi konularında ortaklaştık.
Biliyoruz ki, çocuk haklarını geliştirecek politikalar üretilmesine etki edebilmek ancak bu taleplerin savunuculuğuyla ve hayata geçmesi ile mümkün olabilir. Biz Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı olarak, en önemli paydaşlarımız olan barolar, çocuk alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarıyla, çocukların haklarıyla güvende ve özgür oldukları günler için koordineli çalışmaya gönüllüyüz.

Deprem ve Çocuk Mahpuslar Ön Araştırma Raporunu indirmek için Deprem ve Çocuk Mahpuslar Ön Araştırma Raporu_TCYOV