Kendilerini rahat hissettikleri bir ortamda,
Çocuk katılımının sağlanması ile çocuklara ifade alanının açılması,
Farklı sosyal roller görerek farklı bakış açıları kazanmalarını sağlaması,
Karşılaştıkları sorunlara dengeli yaklaşmalarını ve doğru karar verme becerilerini geliştirilmesi, hedeflerimiz arasında.