AB Sivil Toplum Diyaloğu-V Hibe Programı kapsamında desteklenen ‘‘Yeniden/Afresh’’ Projesi ile tutukluluk deneyimi olan çocuklara ve gençlere psikososyal ve adli destek sağlayarak gençlerin istihdamı ve tekrar eğitim sistemine katılmalarını ve yeniden suç işleme oranının azaltılmasını hedefliyoruz.

Crime Prevention Fund / Bulgaristan

Bulgaristan’daki şartlı tahliye sisteminin oluşumunda rol alan ve bu alanda izleme raporları hazırlayan ortağımız adli sisteme giren çocuklar alanında uzmanlığa sahiptir.

İl Vergante / İtalya

Ulusal ve uluslararası düzeylerde mentörlük eğitimi ve programları konusunda uzmanlık sahibidir.

Projemiz kapsamında Türkiye’deki durumu anlamaya yönelik yapılacak alan araştırmasının yanısıra aşağıdaki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde literatür araştırmaları yapılacaktır.

– Türkiye’de 15-21 yaşa arası gençler arasında suç oranları
– İlgili alandaki sosyal politikalar
– İlgili alana ilişkin yönetmelikler
– Türkiye’deki Adalet Sistemine ve Politikalarına ilişkin ulusal yönetmelikler
– Üç ortak ülkede ticari ve sosyal alanlarda İş ve İstihdam Politikaları ve Tutukluluk Deneyimi Yaşamış olan Gençlerin istihdam edilme oranları
– Tutukluluk deneyimi ve yargı/mahkeme süreci yaşamış olan çalışan/işe alınmış gençlere ilişkin istatistikler
– Bu alandaki akademik dergiler ve tezler

Proje kapsamında Bulgaristan’da kamuya açık bir konferansla tutukluluk deneyimi yaşamış gençlerin ve yargılanma/mahkeme aşamasına gelmiş çocukların güncel durumları paylaşılacaktır. Ayrıca, iyi uygulamaların görülmesi amacıyla Bulgaristan’daki ıslah okullarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

İtalyan ortağımız ile yürütülecek içerik geliştirme sürecinin ardından İstanbul’da mentörlük eğitimi gerçekleştirilecektir. Bu eğitime katılmak üzere 20 mentor adayı seçilecektir. (Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, avukatlar, kariyer danışmanları)

İtalya’daki yerel uygulamaları görmek ve vaka çalışması örnek seansları uygulamak üzere İtalya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.

Bu çalışma ziyaretinin ardından mentörler, tutukluluk deneyimi yaşamış olan 32 genç ile adli ve psikosoyal destek ve kariyer koçluğu alanlarında mentörlük uygulamalarına başlayacaklardır.

Kariyer Zirvesi ile de özel sektör, STK ve kamu yöneticileri ile mentörlük hizmeti alan gençler bir araya gelecek ve en az 10 gence stajyerlik veya iş olanağı sağlanacaktır.

• Bulgaristan, İtalya ve Türkiye’deki araştırmaların derlendiği bir Araştırma Raporu oluşturulması

• Eğitim içeriği, araştırma raporu ve uygulama sonuçlarının yer aldığı bir nihai kitabın hazırlanması ve STK’larla paylaşılması

• Mentor Eğitimi Rehber El Kitabı hazırlanması ve Türkiye’de dezavantajlı gruplarla çalışan kurumlara dağıtılması

• Adli sisteme giren çocukların sorun alanları olan dışlanmışlık, istihdam, eğitim ve mahkeme prosedürlerini de içeren bütüncül bir destek model önerisi hazırlanması

• Gençlere sürdürülebilir eğitim, kariyer, adli ve psikososyal destek sağlamak üzere TCYOV’de gönüllü uzman ve danışmanlardan oluşacak bir destek birimi kurulması

• Paydaşların bir araya gelerek oluşturacağı ‘’Çocuk Adalet Platformu’’ ile Politika Belgesi hazırlanması ve savunuculuk yapılması