Kamuoyuna Duyuru

2017 yılında çocuk hakları konusunda yine sınıfı geçemedik…

Çocukları hapsetmek yerine çocuk hak ihlallerini önlemeliyiz!

1989 yılından bu yana Dünya Çocuk Hakları Gününün kutlandığı bugün, 2.828 çocuk, okullarından ve ailelerinden uzakta hapishanelerde büyümeye devam ediyor.

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 37.maddesinde yer alan “Bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp, uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır” hükmüne rağmen her geçen gün daha çok çocuk hakkında hapsedilme kararı veriliyor.

Oysa ki, koruyucu ve önleyici hizmetlerin yetersizliği giderilmeli, çocukların suça sürüklenmesini önleyici tedbirler alınmalı, çocuk hapishanelerinin yerine çocukları koruyan ve destekleyen, hapsetmeye alternatif yöntemlerin temel alındığı bir çocuk adalet sistemi devreye girmelidir.

-İnsan temel hak ve özgürlükleri doğrultusunda eşitlikçi, sosyal bir refah ve adalet sistemi oluşturulmalıdır,

-Toplum çocuğa yönelik şiddet, istismar ve ihmale karşı duyarlı hale getirilmelidir,

-Çocuk, eğitim sistemi içerisinde tutulmalıdır,

-Çocukların yüksek yararlarını gözeten bir sistem acil olarak inşa edilmelidir.

Bu taleplerimizin takipçisi olacağımızı, çocukların haklarıyla özgürce yaşaması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyor ve tüm çocukların bundan böyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde özgür kalmasını talep ediyoruz!